Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

TY&TERAZ Inkluzívny ideathon

INKLUZÍVNY IDEATHON

Prvý ročník je za nami

TY&TERAZ od Night of Chances je za nami. Sme vďační za všetky projekty, ktoré boli odovzdané. Bolo veľmi krásne vidieť, akému početnému množstvu ľudí záleží na vytvorenie bezpečného prostredia pre LGBTQ+ ľudí na Slovensku.

Máme prvých víťazov !

1. miesto

1000 Eur na inšpiratívny pobyt, získal tím vonzoskrine zo svojím edukatívnym projektom pre školy s názvom Šírme lásku

2. miesto

300 eur na konzumáciu v podnikoch označených dúhovou nálepkou získal projekt Kitsune - kurz sebaobrany pre všetkých.

3. miesto

Projekt prepojenia iklúzívnej edukácie so správnymi odborníkmi Allyship vyhral od nás 200 Eur na nákup kníh s LGBTQ+ tematikou.

TOP 5 Projektov

Toto boli najlepšie projekty vybrané odbornou porotou
vonzoskrine - Šírme lásku
Dúhový Smer - Inklúzivná marketingová agentúra
Diversity Bees - Inklúzivné benefity
Kitsune - Sebaobrana pre všetkých
Allyship - Aby vaše edukačné programy o inklúzií nezapadli prachom

Výzva

Po streľbe na Zámockej sa nám všetkým otriasla realita a na povrch vyplávala nenávisť, ktorú sme živili rokmi ticha a pasivity. LGBTQ+ nie je len komunitou, je nami. Tvoj kamarát, tvoja spolužiačka, tvoj strýko či tvoj kolega, aj niekto z tvojich milovaných možno nútene skrýva časť svojej identity kvôli nenávisti a strachu z neprijatia či odsúdenia. Sme v tom spolu ty, ja a my, spoločne a teraz. Včera bolo neskoro a tak je viac než správny čas na TY&TERAZ pre LGBTQ+. Máš nápad? Chceš aktívne riešiť a pomôcť? Prinášame ti prvý inkluzívny ideathon TY&TERAZ, tentokrát pre LGBTQ+ .

Vízia

Našou víziou je rozhýbať more stovkami malých kvapiek. Túžime po Slovensku, ktoré bude dôstojným miestom na život pre nás všetkých bez ohľadu na sexuálnu orientáciu, rodovú identitu a jej prejav. Ak máš nápad, otvorenú myseľ a chuť riešiť čo tlačí, prihlás sa. Čas na zmenu je tu a ty môžeš byť jej súčasťou.
Malé riešenia s veľkým dopadom, to je TY&TERAZ pre LGBTQ+.

Aké boli témy?

Rodina
Ako vytvárať bezpečné prostredie pre LGBTQ+ ľudí v rodinách?

 

Popis a kontext výzvy:
Rodina je naším “prvým miestom kontaktu” a zároveň zastáva v našich životoch väčšinovú formatívnu rolu. Rodina nám zároveń dáva primárnu potrebu spoločnosti a prijatia. Už výskum Rohnera (1960) naznačil, že rodičovská neakceptácia sa spája s vyššou rizikovosťou depresie, problémom so správaním a vedie k zvýšenej náchylnosti k závislostiam. Sexualita a sexuálna orientácia je ťažkou témou a častým zdrojom neprijatia (Horwitz et. Al., 2021). Práve preto vnímame nutnosť a pálčivosť pomoci pri tvorbe bezpečného a akceptujúceho prostredia v rodinách.

 

Vízia výzvy:
Našou víziou je funkčný projekt, ktorý pomôže tvojmu okoliu v praxi. Môže to byť apka s informáciami pre rodičov, starých rodičov a súrodencov, komunitné aktivity, mentoringový program, infolinka, podcast, či kniha o LGBTQ+ ľuďoch pre najmenších. Fantázii medze nekladieme, ty vieš, čo platí na tvoje okolie a tvoju komunitu, čím kreatívnejšie pojmeš praktické riešenia, tým lepšie. Nemusíš vyriešiť problémy všetkých, stačí ak sa ti podarí malá zmena k lepšiemu.

 

Materiály:
LGBTQ+ Children Need Our Support
Informácie pre rodičov LGBTQ+ ľudí
Poradňa
Dúhové rodiny – projekt R.I.S.E. for change

 

Použitá literatúra/odkazy:

 • Rohner, R. P. (1960). Child acceptance–rejection and modal personality in three
 • Pacific societies. Unpublished Masters Thesis, Stanford University
 • Horwitz, A. G., Grupp-Phelan, J., Brent, D., Barney, B. J., Casper, T. C., Berona, J.,
 • Chernick, L. S., Shenoi, R., Cwik, M., & King, C. A. (2021). Risk and protective factors for suicide among sexual minority youth seeking emergency medical services. Journal of Affective Disorders, 279, 274–281. https://doiorg.ezp.waldenulibrary.org/10.1016/j.jad.2020.10.015
Škola
Ako vytvárať bezpečný priestor pre LGBTQ+ mládež na školách a pri športových aktivitách?

 

Popis a kontext výzvy:
Téma LGBTQ+ mládeže a detí na školách je Pandorinou skrinkou našej spoločnosti. V skutočnosti máme málo až žiadne dáta o tom, čomu u nás LGBTQ+ deti a mladí ľudia čelia v školskom prostredí. Zahraničné dáta spájajú LGBTQ+ študentov so zvýšeným rizikom stať sa obeťou šikany a z toho vyplývajúceho zvýšeného predpokladu na nízky akademický výkon, zhoršenú psychosomatickú kondíciu, depresiu a suicidálne intencie (Arseneault,2017; Day et al., 2018; Steiner & Raspberry, 2015). V praxi to znamená, že vystavujeme deti, to najcennejšie čo tvoríme, nenávisti a odsudzujeme ich na neúspech len kvôli ich sexualite a sexuálnej orientácii. Nutne potrebujeme zlepšiť stav školského prostredia a nastaviť prevenciu pred šikanou, teda vytvoriť bezpečný priestor na školách, či pri športových aktivitách.

 

Vízia výzvy:
Našou víziou je funkčný projekt, ktorý pomôže tvojmu okoliu v praxi. Môže to byť manuál, kreatívne dielne, umelecké podujatie, výstava, edukatívne video pre učiteľov, či omnoho viac. Fantázii medze nekladieme, ty vieš, čo platí na tvoje okolie a tvoju komunitu alebo školu, čím kreatívnejšie pojmeš praktické riešenia, tým lepšie. Nemusíš vyriešiť problémy všetkých, stačí ak sa ti podarí malá zmena k lepšiemu.

 

Materiály:
Safe Spaces: Making Schools and Communities Welcoming to LGBT Youth
Poradňa

 

Použitá literatúra/odkazy:

 • Arseneault, L. (2017). The long-term impact of bullying victimization on mental health. World Psychiatry, 16(1), 26-27.
 • Day, J. K., Perez-Brumer, A., & Russell, S. T. (2018). Safe schools? Transgender youth’s school experiences and perceptions of school climate. Journal of Youth and Adolescence, 47, 1731-1742.
 • Steiner, R. J., & Rasberry, C. N. (2015). Brief report: Associations between in-person and electronic bullying victimization and missing school because of safety concerns among U.S. high school students. Journal of Adolescence, 43, 1-4.
Pracovisko
Ako vytvárať bezpečné prostredie pre LGBTQ+ ľudí na pracovisku?

 

Popis a kontext výzvy:
Na pracovisku trávime jednu tretinu nášho dňa. Z celoeurópskeho prieskumu z roku 2019 vyplynulo, že na Slovensku čelilo diskriminácii na pracovisku 22 % LGBTQ+ ľudí. Z toho istého výskumu taktiež vyplynulo, že celkovej spoločenskej diskriminácii čelilo až 46 %. Znamená to snáď, že LGBTQ+ ľudia sú na pracovisku akceptovaní viac ako v celkovej spoločnosti? To je veru omyl. Svojou sexualitou a sexuálnou orientáciou sa totižto väčšina LGBTQ+ ľudí tají kvôli strachu pred odsúdením a diskrimináciou, na čo ten istý prieskum taktiež poukázal. Tieto čísla sú alarmujúce. Ak chceme prosperujúcu spoločnosť, potrebujeme spokojných zamestnancov. Ako to docieliť? No predsa vytvorením bezpečného priestoru na pracovisku.

 

Vízia výzvy:
Našou víziou je funkčný projekt, ktorý pomôže tvojmu okoliu v praxi. Môže to byť appka, stolná hra, aktivitana teambuilding a ešte omnoho viac.
Fantázii medze nekladieme, ty vieš, čo platí na tvoje okolie a tvoju komunitu alebo firmu, čím kreatívnejšie pojmeš praktické riešenia, tým lepšie. Nemusíš vyriešiť problémy všetkých, stačí ak sa ti podarí malá zmena k lepšiemu.

 

Materiály:
How to create LGBTQ+ inclusion in the workplace
Students’ insights on workplace inclusion
Zodpovedné podnikanie
Poradňa
Charta diverzity

 

Použitá literatúra/odkazy:
Prieskum Európskej Agentúry Fundamentálnych Práv z roku 2019

Verejný priestor
Ako vytvárať bezpečný verejný priestor pre LGBTQ+ ľudí?

 

Popis a kontext výzvy:
46 %, takmer polovica LGBTQ+ ľudí zažilo diskrimináciu na verejnosti. Môže ísť o nevinný bozk, prejav lásky medzi dvomi ľuďmi, či známku inakosti a LGBTQ+ ľudia čelia atakom, posmeškom a fyzickému násiliu. 21. októbra skončil mladý muž v nemocnici kvôli nevinnému bozku, je to len jeden z mnohých prasmutných prípadov. Ako môžeme ako spoločnosť fungovať, ak v nej tolerujeme násilie a ak sa časť našej spoločnosti oprávnene bojí byť sama sebou na verejnosti? Chceme žiť v spoločnosti, kde sa nikto nebojí byť sám sebou.

 

Vízia výzvy:
Našou víziou je funkčný projekt, ktorý pomôže tvojmu okoliu v praxi. Môže to byť
LGBTQ+ safe spots, plán osvetlenia, návod ako reagovať, ak sme svedkom diskriminácie a omnoho viac. Fantázii medze nekladieme, ty vieš, čo platí na tvoje okolie a tvoju komunitu, čím kreatívnejšie pojmeš praktické riešenia, tým lepšie. Nemusíš vyriešiť problémy všetkých, stačí ak sa ti podarí malá zmena k lepšiemu.

 

Materiály:
How to design more inclusive public space
Queering public space

 

Použitá literatúra/odkazy:
Prieskum Európskej Agentúry Fundamentálnych Práv z roku 2019

Online priestor
Ako vytvárať bezpečné online prostredie pre LGBTQ+ ľudí?

 

Popis a kontext výzvy:
Frekvencia nenávistných prejavov voči LGBTQ+ ľuďom stúpa a ich intenzita sa stupňuje (Keighley, 2022). V online priestore strácame zábrany fyzického sveta a o to krutejším nenávistným prejavom čelia LGBTQ+ ľudia. Online prostredie sa pre nehostinné fyzické prostredie stalo kľúčovým k explorácii identity a “pravého ja” LGBTQ+ ľudí (Shelley et al. 2014). Bezpečné online prostredie pre autentické prejavenie seba samého je potrebné ako soľ. Otázku kto som, čo mám rád/a/o a čo sa mi páči si vo svojom formatívnom období pokladáme každý bez ohľadu na sexualitu či sexuálnu orientáciu. Obzvlášť, keď je fyzické prostredie nehostinné takejto explorácii, potrebujeme sa sústrediť na maximalizáciu bezpečia a otvorenosti online prostredia.

 

Vízia výzvy
Našou víziou je funkčný projekt, ktorý pomôže tvojmu okoliu v praxi. Môže to byť
apka, komunita, event, krúžok a ešte viac. Fantázii medze nekladieme, ty vieš, čo platí na tvoje okolie a tvoju komunitu, čím kreatívnejšie pojmeš praktické riešenia, tým lepšie. Nemusíš vyriešiť problémy všetkých, stačí ak sa ti podarí malá zmena k lepšiemu.

 

Materiály:
Online safety (LGBT TECH)

 

Použitá literatúra/odkazy:

 • Keighley, R.(2022). Hate Hurts: Exploring the Impact of Online Hate on LGBTQ+ Young
  People, Women & Criminal Justice, 32:1-2, 29-48, DOI: 10.1080/08974454.2021.1988034
 • Shelley, L.,McInroy, C., McInroy, L. (2014). You Can Form a Part of Yourself Online:
  The Influence of New Media on Identity Development and Coming Out for LGBTQ Youth. Journal of Gay & Lesbian Mental Health. 18, (1). 95–109. http://doi.org/10.1080/19359705.2013.777007

Pre koho je ideathon určený?

TY&TERAZ je určený pre všetkých – nielen ľudí z LGBTQ+ komunity – ktorí majú chuť nájsť riešenia. Nezáleží odkiaľ si (budeme streamovať hybridný event z Bratislavy pre celé Slovensko) ani koľko máš rokov. V priebehu jedného dňa budeš ako jednotlivec či so svojím tímom (max 4 ľudia) pracovať na riešení jedného zo zadaní, pričom cieľom bude vypracovať riešenie, ktoré vieš aplikovať do praxe a rozbehnúť ho ako projekt. K dispo ti bude odborník z fachu na konzultáciu.

Hľadáme tímy a jednotlivcov

ktorí sa neboja vymýšľať, vyjsť z davu a pracovať na zmene, pretože im nie je ľahostajné bezpečie a dôstojnosť ich blízkych.

Ktorí majú nápad a chuť

proaktívne pracovať na jednom z 5 zadaní. Chceme praktické projekty, ktoré sa budú opierať o dáta a vedecké podklady.

Realizovať svoj projekt

v praxi. Chceme malé projekty s veľkým dopadom na životy v našom okolí, na ktorých realizáciu stačí tvoj tím.

Zapíš si dva dátumy

21. 11. 2022 sa uskutoční Kick off event s diskusiou, počas ktorého sa dozvieš všetky podstatné info. 26. 11. prebehne samotný ideathon.

Všade, kde len chceš

Počas oboch dátumov sa stretneme naživo v Bratislave. Okrem toho sa môžeš zúčastniť aj online u seba doma, alebo kdekoľvek budeš.

Ako to prebehne?

Hybridne. Ak sa chceš zúčastniť z domu, neváhaj, budeme streamovať online na Facebooku a Youtube.

Kritériá

TY&TERAZ pre LGBTQ+ má len 3 jednoduché kritériá, stačí ak:

Originalita

Tvoj/váš projekt je originálny (nevadí ak existuje podobné riešenie v zahraničí, ak si tvomu ty, či tvoj tím dal “vašu” pridanú hodnotu)

Realizovateľnosť

Tvoj/váš projekt je realizovateľný. Máš/máte v merku rozpočet, potrebné ľudské zdroje, časový plán aj riziká. Jednoducho povedané, dnes idea, zajtra realita.

Dopad

Tvoj/váš projekt má dopad a jeho cieľom je pomôcť LGBTQ+ ľuďom, ich deťom a rodinám dosiahnuť bezpečie, prijatie a dôstojný život tu na Slovensku.

Kick-off event

V pondelok 21. 11. 2022 prebehol Kick-off livestream k ideathonu. Súčasťou livestreamu je video o zcitlivení jazyka aj Q&As v závere, kde sme zodpovedali základné technické otázky. Všetky tieto info ti môžu pomôcť pri riešení.

Partneri

Komunitní partneri

Mediálni partneri

Je to aj o tebe

Pomôž vytvoriť bezpečné prostredie pre LGBTQ+ ľudí na Slovensku